Start   Aktualności   |  Projekty  |  Fundacja  |  Ulica Piotrkowska  |  Kontakt
       
  Komunikaty Fundacji  
2016
19/12
Ogłosiliśmy wyniki I edycji Konkursu Zabytek Dobrze Utrzymany
 
  << wróć do listy aktualności  

Laureatami zostali:
Willa Kastenberga ul. Jaracza 62/64
oraz
Willa Gustawa Schreera zwana Willą Quantum ul. Narutowicza 48

Sąd Konkursowy wyróżnił 3 obiekty:
Kamienica Czynszowa ul. Piotrkowska 114
Kamienica wielkomiejska ul. Piotrkowska 149
Kamienica czynszowa ul. Piotrkowska 225
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w Willi Quantum na Narutowicza 48.
Uprzejmie dziękujemy Gospodarzom Gali Państwu Katarzynie i Jackowi Ciepłucha za ciepłe przyjęcie i miłą atmosferę

UZASADNIENIE WERDYKTU JURY:

Sąd konkursowy wyłaniając Laureatów pierwszej edycji Konkursu „Zabytek Dobrze Utrzymany” wziął pod uwagę wysoką jakość przeprowadzonych działań renowacyjnych, starania o zachowanie dawnych elementów wystroju i dbałość o detale. Kompleksowo przeprowadzone prace pozwoliły na przywrócenie nagrodzonym budowlom ich dawnej formy architektonicznej, a we wnętrzach zachowanie głównych elementów zabytkowego wystroju, wzbogaconego o współczesne elementy, przy wprowadzeniu nowych funkcji. Zdecydowano się ustalić dwóch równorzędnych Laureatów, ze względu na duży wkład
i zaangażowanie właścicieli obu obiektów w opiekę nad substancją zabytkową.

Jednocześnie Sąd Konkursowy postanowił przyznać trzy wyróżnienia trzem kamienicom przy ul. Piotrkowskiej, nr 114, 149 i 225, które poddawane są stopniowej, sukcesywnej renowacji. Wzięto przy tym pod uwagę mniejsze możliwości finansowe prywatnych właścicieli i Wspólnot Mieszkaniowych doceniając jednocześnie ich starania o zachowanie wartości zabytkowych łódzkich kamienic przy jednoczesnym wprowadzaniu niezbędnych dla współczesnego funkcjonowania zmian.

Sąd konkursowy z satysfakcją stwierdza, że wszystkie zgłoszone do pierwszej edycji Konkursu „Zabytek Dobrze Utrzymany” kandydatury potwierdzają rosnącą świadomość właścicieli zabytkowych obiektów wartości, jakie one ze sobą niosą i potrzeby ich ocalenia. Wszystkie zgłoszone budynki, niezależnie od ich funkcji czy daty powstania, są elementami zabytkowego dziedzictwa naszego miasta i każde działanie zmierzające do zachowania ich historycznej tkanki zasługuje na duże uznanie.

 

Willa Quantum ul. Narutowicza 48

Willa Quantum ul. Narutowicz 48

 

Willa Kestenberga ul. Jaracza 62/64

Willa Kestenberga ul. Jaracza 62/64

 
       
 
     
dołącz do nas na 
 

  Nasi partnerzy  
         ĹĂłdzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


born in DB